Οδηγός / Χειριστής Ανεφοδιαστικού Αεροσκαφών με Καύσιμα

H SAFCO ΑΕ ζητά να απασχολήσει προσωπικό, με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, στη θέση Οδηγού / Χειριστή Ανεφοδιαστικού Αεροσκαφών με Καύσιμα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Κύρια καθήκοντα:

 • Ανεφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα με βάση τις εταιρικές διαδικασίες και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας
 • Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις που αφορούν στο αντικείμενο της εργασίας του και στην εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας

Ελάχιστες απαιτήσεις:

 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο
 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού για βυτιοφόρα οχήματα (ADR) (σε ισχύ)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως οδηγός οχήματος Ε’ κατηγορίας

Επιπλέον προσόντα:

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ως οδηγός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ) (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρονικού ταχογράφου
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Παρέχεται ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.
Όλα τα προαναφερόμενα διπλώματα, πτυχία και πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία έκδοσης πριν από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από την εταιρία ως κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.