Άσκηση Ετοιμότητας – Readiness Exercise

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας SAFCO A.E. με συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και συμμετοχή της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας του Αερολιμένα. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου ατόμου μέσα απο δεξαμενή αεροπορικού καυσίμου κατά την διάρκεια συντήρησης. A readiness exercise was held on […]

Άσκηση Ετοιμότητας – Readiness Exercise Read More »