ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της ‘’SAFCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ” στην δέκατη τέταρτη (14η) Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, στα γραφεία της Εταιρίας.