Άσκηση Ετοιμότητας – Readiness Exercise

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας SAFCO A.E. με συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και συμμετοχή της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας του Αερολιμένα.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου ατόμου μέσα απο δεξαμενή αεροπορικού καυσίμου κατά την διάρκεια συντήρησης.

A readiness exercise was held on October 27, 2020 at SAFCO S.A. premises with the cooperation of the Fire Department of the Athens International Airport and the participation of the Emergency Medical Aid Service of the Airport.

The scenario of the exercise envisaged the rescue of an injured person from an aviation fuel tank during maintenance.